Kan ik je helpen?

Relatie-/gezinstherapie

Wat zijn jullie zorgen?

In een relatie kun je het gevoel hebben dat je niet belangrijk bent. Of er is geen wederzijds begrip. Je voelt je niet gelukkig met elkaar en denkt dat het anders zou kunnen zijn. Jullie hebben veel conflicten of er wordt juist niets meer gezegd. Er zijn verwachtingen waar je niet aan kan voldoen.

Zo maar een aantal situaties die een rol zouden kunnen spelen in jullie relatie. Dit kan gaan over de relatie met je ouders, partner, broer of vriendin.

Relatie- of gezinsproblemen maken dat we uit elkaar groeien en elkaar dreigen te verliezen. Of het tegenovergestelde, dat we ons krampachtig vasthouden aan een manier van met elkaar omgaan die niet gezond, maar beknellend is. Ondanks dat verstikkende gevoel is de angst voor verlies zo groot, dat we vasthouden aan wat we met elkaar hebben.

Herstellen van vertrouwen

‘Houden van’ of ‘liefde’ is een werkwoord, wordt vaak gezegd. Het levend en gezond houden van een relatie met je partner of ouders gaat niet vanzelf, ook al is dat wel vaak de verwachting. Meestal speelt er veel meer dan aan de oppervlakte zichtbaar is.

In plaats van het conflict op te zoeken of jezelf juist terug te trekken, ga je in relatie- of gezinstherapie juist op zoek naar de diepere laag; de frustraties en onderliggende behoeften. Door zicht te krijgen in je eigen geschiedenis kun je ervoor kiezen om verkeerde gewoontes te stoppen en patronen te doorbreken. Op die manier komt er meer ruimte voor verbinding en herstel van vertrouwen.

Hoe kan ik je helpen?

Hulp zoeken betekent dat jullie een proces aangaan om moeilijkheden op te lossen of er anders mee om te leren gaan. Jullie hebben de moed gevonden om jullie zorgen en pijn onder ogen te zien en daar jullie weg in te zoeken. Relatie- of gezinstherapie bij Praktijk EigenGrond is een manier van hulp die kan ondersteunen in het bepalen van richting en (her)vinden van jezelf en elkaar. Jullie zijn van harte welkom!

Ik geef advies en kijk hoe jullie meer gebruik kunnen maken van jullie eigen vermogens en hulpbronnen. Ik ken ook mijn grenzen. Er zijn situaties waarin andere hulp beter past. De intake is een goed moment om daarvan een inschatting te maken. Toch kan het ook zijn dat gedurende het proces blijkt dat doorverwijzing wenselijk is.

Meer weten over mijn werkwijze?