Hoe gaan we te werk?

Werkwijze

Intake

Om open en eerlijk te kunnen zijn, is het belangrijk je vertrouwd te voelen. Tijdens een intakegesprek maken we kennis. Daarna kunnen we samen afwegen of de hulp vanuit mijn praktijk passend voor jou kan zijn.

Onderzoeken

Samen brengen we in kaart welke zorgen of moeiten een rol spelen in jouw leven en wat je graag zou willen veranderen. Hierbij helpt het maken van een genogram. Dat is een gezinstekening over drie generaties. Hiermee brengen we de feiten die jouw leven hebben gekleurd in kaart en die mogelijk van invloed zijn (geweest) op dat wat je nu als probleem ervaart.

Inzoomen

In de volgende gesprekken staan we stil bij de thema’s die naar voren zijn gekomen en die aandacht verdienen om je verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij maak ik gebruik van de contextuele benadering. Ik integreer ook andere kennis en ervaring die ik heb opgedaan.

Soms kan het helpend zijn om situaties beeldend te maken als woorden tekortschieten. Dan maak ik gebruik van playmobile. De poppetjes symboliseren personen maar ook verhoudingen binnen jouw context. Het visueel maken geeft meer inzicht op welke bouwstenen er zijn om te groeien.

Versterken

In deze afrondende fase kijken we terug en vooruit. Wat heb je ontdekt, wat heb je jezelf eigen kunnen maken en hoe ga je dit vasthouden.

Goed om te weten

Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. Het kan ook zijn dat er meer tijd nodig is. Gedurende het proces evalueren we regelmatig om te kijken of we op de goede weg zitten.

Het is mogelijk dat er individuele gesprekken plaatsvinden, maar ook gesprekken met familie en/of partner of andere betrokkenen. Samen besluiten we of dit nodig en/of wenselijk is. In mijn werkwijze ben ik meerzijdig partijdig. Dit betekent dat ik in mijn benadering altijd rekening houd met de mensen met wie jij verbonden bent.

Praktisch

Jong, ouder, alleenstaand, echtpaar of gezin: je bent van harte welkom als je ervaart dat je er zelf even niet uitkomt. Graag loop ik een stukje met je mee om te ontdekken waar mogelijkheden liggen voor jou om weer verder te kunnen.

Hieronder vind je drie documenten die van belang zijn als je behandeling bij Praktijk EigenGrond start:

Meer weten over mij?